Akademik Hədəflər

Akademik Hədəflər

SABIS® SUN məktəbinin yaxşı balanslaşdırılmış bilik, bacarıq və təcrübələr kompleksinə xüsusi əhəmiyyət verən tədris planı bütün sinif səviyyələri üzrə gündəlik tədris məqsədlərini müəyyən edir. Daim öyrənmə həvəsinin yaranmasına dəstək verən mühitdə şagirdlərə öyrənmə qaydaları izah olunur və möhkəm tədris bazasının inkişaf etdirilməsi üçün lazımi dəstək verilir.

3-cü sinifdən etibarən dərslərdə şagirdlərin öyrənməli olduğu məlumatlar müəyyən edilməyə başlanır. Bu məlumatlara SABIS Akademik Monitorinq Sistemi® (SABIS®AMS) tərəfindən sınaqdan keçirilmiş sadə anlayışlar, eləcə də hər kəsin bilməli olduğu materialı yoxlamaq üçün verilən Elementar Suallar daxildir. Bundan əlavə, SABIS® SUN məktəbində keçirilən dərslərə daha bacarıqlı şagirdlər üçün hazırlanmış əlavə materiallar daxildir.

SABIS® SUN International School — Baku, Azerbaijan

Username and password are required.
Incorrect Username / Password.
Please contact your system administrator to recover your SABIS® Password.