Məktəbin Missiyası

Məktəbin Missiyası

SABIS® SUN Beynəlxalq Məktəbi müxtəlif imkanlara malik şagird heyətinə yüksək keyfiyyətli təhsil təminatçısı olaraq tanınacaqdır. Məktəb şagirdləri universitetlərdə müvəffəqiyyət qazanmağa hazırlamaqla yanaşı, onları daim öyrənmə bacarığı və arzusu ilə təmin edəcək və onların sivil, etik və əxlaqi dəyərlərini möhkəmləndirəcəkdir. Məktəb fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində səmərəlilik və öhdəçilik baxımından yüksək standartları qoruyub saxlayacaqdır.

SABIS® SUN International School — Baku, Azerbaijan

Username and password are required.
Incorrect Username / Password.
Please contact your system administrator to recover your SABIS® Password.